15 maart 2020

Hoe vertel je de ander dat je wilt gaan scheiden?

Hoe vertel je de ander dat je wilt gaan scheiden?

Je bent al een hele poos ongelukkig in je huwelijk of relatie en eigenlijk wil je niets liever dan de knoop doorhakken en de relatie beëindigen. Lukt het je toch niet om het hoge woord eruit te gooien en aan je partner te vertellen dat de koek op is, lees dan verder. Hieronder volgen wat tips over wat wel en niet te doen.

Ga met de ander in gesprek
Vertel je partner in een mondeling gesprek dat je wilt gaan scheiden. Een scheidingsmelding per brief, e-mail of telefonisch, zal net als een melding die wordt gedaan door een familielid, goede vriend of advocaat een averechts effect hebben op de ander en leidt in de regel tot (zeer) negatieve gevolgen voor de afwikkeling van de scheiding. Het gaat hier immers om persoonlijke kwesties.

Timing is heel belangrijk
Zorg voor een rustig moment met z’n tweeën, waar geen anderen bij zijn en kies een plek waar jullie je beiden op je gemak voelen en waar jullie elkaar goed kunnen aankijken. Mochten er kinderen in het spel zijn, zorg dan dat zij niets van dit gesprek mee (kunnen) krijgen. Deze zaken lijken voor de hand te liggen, maar bij mij aan tafel hoor ik helaas maar zelden dat de scheidingsmelding zelden onder deze omstandigheden plaatsvindt.

Wees duidelijk en begripvol
Breng het ‘slechte nieuws’ direct aan het begin van het gesprek en maak duidelijk dat je besluit vast staat. Je partner, al dan niet verrast, heeft hoe dan ook de ruimte nodig om zijn of haar emoties te uiten. Probeer je partner die ruimte ook daadwerkelijk te geven. Blijf je er van bewust dat je man of vrouw boven alles een mens van vlees en bloed is en daarmee tijd nodig heeft om jouw boodschap te verwerken. Natuurlijk bestaat de kans dat je in reactie op de emoties van je partner zelf ook gaat huilen of boos wordt. Dat is niet erg, maar de grootste valkuil waar je nu in kunt trappen, is om met de ander in discussie gaan of – nog vervelender – in de verdediging te gaan en de ander van alles te verwijten.

Zodra je partner de eerste klap heeft verwerkt, kun je aangeven waarom jij het voor jezelf beter vindt om de relatie te beëindigen. Voor de ander is het van wezenlijk belang dat je je besluit om te willen scheiden stap voor stap motiveert en toelicht. En maak zo nodig ook een keer een stap terug in je verhaal. De kans bestaat dat de emoties bij je partner zo hoog zijn opgelopen dat deze je verhaal maar deels begrijpt. Uiteraard helpt het je partner als je begrip kunt tonen voor zijn of haar gevoelens. Voorkom echter te allen tijde dat je jouw partner hoop geeft dat het nog goed gaat komen, want dan ben je terug bij af en is gesprek voor niets geweest.

Maak er geen welles/nietes spelletje van
Geen mens is perfect, maar probeer hoe dan ook te voorkomen dat je elkaar over en weer verwijten maakt. Een scheidingsgesprek is bij uitstek een gelegenheid waarbij partijen elkaars negatieve eigenschappen uitvergroten. Zelf heb je immers je eigen emoties tijdenlang weggestopt en opgekropt en de kans is groot dat je partner door de scheidingsboodschap boos en verdrietig wordt. Onder deze omstandigheden worden kleine ergernissen vaak een stuk groter. Neem je tijd en je rust en probeer ook de ander dat te gunnen. Pas dan zal het jullie lukken om goed naar elkaar te luisteren en te praten over de wijze waarop jullie de relatie willen beëindigen. Openstaan voor elkaar vormt de basis om te kunnen scheiden met begrip.

Twijfel
Als je denkt dat de kans bestaat dat je beslissing door de (heftige) reactie van je partner tijdens de scheidingsmelding zou kunnen veranderen, dan is het verstandig om vooraf bij jezelf na te gaan of een scheiding echt datgene is dat je wilt. Wellicht is het dan beter om, al dan niet met behulp van een deskundige derde, een manier te zoeken waarop je de bestaande situatie kunt verbeteren.

Toets aan tafel
Als mediator weet ik dat melding van de ene partij aan de andere dat de relatie voorbij is niet alleen een van de moeilijkste, maar ook een van de belangrijkste stappen in het scheidingsproces is. Met dit gesprek wordt de scheiding immers daadwerkelijk in gang gezet. Ik zal aan tafel dan ook altijd toetsen of en zo ja, onder welke omstandigheden dit gesprek heeft plaatsgevonden en of de melding compleet is geweest.

Voor mij is het belangrijk dat ik jullie beider verhaal hoor. Ik sta jullie immers bij de scheiding beiden bij. Daarbij is het mijn doel om jullie samen de beste keuzes en oplossingen te laten maken. Wil je meer weten? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek in.