1 maart 2020

Hoe regel je je scheiding?

Hoe regel je je scheiding?

Er zijn grofweg drie manieren om je scheiding te regelen: via internet, een advocaat en een mediator.

Internetscheiding
De eerste en verreweg de goedkoopste manier is om zelf je scheiding via internet te regelen. Deze manier is echter maar voor weinig mensen weggelegd. Je dient dan immers niet alleen allebei – en bij voorkeur evenveel – kennis te hebben van specialistische zaken en wetgeving, maar het moet ook lukken om alle zaken rustig met je partner te bespreken. In het begin lukt dat vaak nog wel, maar er komt bijna altijd een punt waarop dat (even) niet meer gaat en dan loop je samen vast. Met alle gevolgen van dien. En ook als het jullie wel lukt om alles goed te bepraten, is het ook nog van belang dat alles correct en ondubbelzinnig op papier komt te staan, zodat de rechter kan oordelen over de inhoud van de overeenkomst.

Advocaat
Het andere uiterste is een advocaat te vragen jullie scheiding te regelen. Die regelt vaak een fors uurtarief. Maar belangrijker nog, wat gaat de gang naar de advocaat (of in het ergste geval zelfs twee advocaten) met jullie doen? De kans bestaat dat het gat tussen jullie groter wordt en dat is zeker wanneer er kinderen in het spel zijn, niet de bedoeling. Toch?

Mediator
Jullie kunnen ook een mediator inschakelen. Een mediator is getraind om de communicatie tussen twee mensen dusdanig te herstellen dat zij in staat zijn om houdbare afspraken te maken voor nu en voor de toekomst. Een mediator is neutraal, onpartijdig en zal partijen laten zoeken naar een voor beiden haalbare oplossing.

Scheidingsbemiddelaar
Ik ben zelf mediator, MfN-registermediator met familieaccreditatie, maar ik noem mezelf ook wel scheidingsbemiddelaar. De reden daarvoor is dat ik regelmatig mensen aan tafel heb, bij wie de communicatie prima op orde is en die ik alleen hoef te helpen met een groot aantal praktische zaken. Ik help jullie, door in begrijpelijke taal uit te leggen wat iets betekent, over welke onderwerpen keuzes gemaakt moeten worden en wat de mogelijke gevolgen van die keuzes kunnen zijn. Vervolgens is het aan jullie om de keuze te maken die het beste bij jullie past. Het gaat immers om jullie situatie en jullie behoeften. Ik neem jullie bij de hand en help jullie door het hele scheidingstraject. Ik zorg voor de afwikkeling van de juridische procedure bij de rechtbank en de inschrijving van jullie scheiding in de registers van de Burgerlijke Stand.

Het Loket Voor Scheiden
Het Loket Voor Scheiden heeft als doel de klant zo eenvoudig mogelijk de noodzakelijke en gewenste afspraken te laten maken. Jullie echtscheidingsconvenant is immers niet alleen de afronding van jullie leven samen, maar is ook de basis van jullie toekomst los van elkaar.

Heb je meer vragen? Tijdens een gratis kennismakingsgesprek vertel ik je graag meer.