Het Loket Voor Scheiden is sinds 2020 tevens gecertificeerd stiefplancoach. Stiefplancoaching is gericht op het begeleiden van samengestelde gezinnen. Want wat in eerste instantie een goede match lijkt, blijkt in praktische en emotionele zin nog weleens heel ingewikkeld. Want hoe voed je nu de kinderen op? Welke regels gelden er, wie corrigeert wie? En hoe gaan we om met de ex-partners?

Het Loket Voor Scheiden helpt je jullie leven opnieuw in te richten. Emotionele spanningen, ingewikkelde issues bij eenieder boven water te krijgen en heldere afspraken te maken over hoe je van jullie samengestelde gezin, een succes kan maken. Die afspraken leggen we samen vast in een stiefouderplan: een heldere leidraad voor jullie toekomstige leven, samen. Want ruim de helft van alle samengestelde gezinnen eindigt weer in een scheiding, wat veelal een nóg grotere impact heeft op je kinderen dan de scheiding van het oorspronkelijke gezin. En dat is het laatste wat je wilt. Toch?

Als twee opgebroken gezinnen bij elkaar gaan wonen, lijkt het vormen van een nieuw, harmonieus gezin soms een onmogelijke opgave. Want als ouder ben je in eerste instantie loyaal aan je eigen kinderen. En je kinderen aan jou. En die kinderen zijn extra kwetsbaar na een scheiding. Hoe ga je daar dan goed mee om? Mag jouw nieuwe partner als stiefouder bijvoorbeeld jouw kinderen terechtwijzen? En hoe voorkom je dat je (stief)kinderen misbruik van de situatie maken? Een stiefplancoach weet exact welke valkuilen er zijn, hoe je daarmee om moet gaan. En hoe je conflicten – over de kinderen – tussen jou en je nieuwe partner zoveel mogelijk kunt voorkomen. Want dat is vaak het begin van het eind.

veelgestelde vragen
Samengestelde gezinnen

Het Loket Voor Scheiden begeleidt samengestelde gezinnen door middel van het voeren van gesprekken. Samen benoemen we de pijnpunten, spreken we af hoe we met elkaars wensen en verwachtingen omgaan. Ook allerhande praktische zaken aangaande de nieuwe gezinssituatie zoals over de opvoeding, geloof, welke rol je ex en ex-schoonfamilie speelt, en hoe en waar feest- en verjaardagen worden gevierd komen aan de orde. Samen spreken jullie af hoe je met elkaar om wilt gaan en welke afspraken er gelden. En die leggen we vast in het stiefplan.

Het Loket Voor Scheiden

Waar je normaal gesproken in je ouderrol groeit, is het hebben van een samengesteld gezin van hele andere orde. Zaken als vastgeroeste patronen, onuitgesproken verwachtingen, afwijkende opvoedregels en/of gezinsrituelen, lastige exen, boosheid over de nieuwe situatie en manipulerende kinderen kunnen een behoorlijke wissel op je nieuwe relatie trekken. Of uiteindelijk zelfs roet in het eten gooien.

Als mediator en stiefplancoach help ik jullie snel weer op weg. Ik begeleid jullie, zodat jullie op constructieve wijze kunnen overleggen en glasheldere afspraken kunnen maken over:

• Taakverdeling
• Opvoedregels
• Communicatie
• Conflictsituaties
• Het versterken van je relatie met je stiefkinderen
• Praktische zaken aangaande feestdagen, vakanties en verjaardagen
• De rol van de ex-partner(s) en familie

Altijd een oplossing
Hebben of krijgen jullie een samengesteld gezin en loop je tegen bepaalde zaken aan? Zien je stiefkinderen je nog altijd als ‘indringer’ of kunnen ze gewoonweg nog niet accepteren dat hun eigen ouders uit elkaar zijn? Aarzel niet, bel of mail gerust voor een kennismaking of eerste afspraak. Ik begeleid jullie, stap voor stap. En met het stiefouderplan leg je de basis voor een harmonieus samengesteld gezin. Zónder onnodige spanningen en ruzies.

Voor een mooie toekomst. Samen.

maak een afspraak