tarieven

Het bemiddelingstraject

Hoe ziet zo’n bemiddelingstraject er dan uit? Het Loket voor Scheiden (HLVS) zette het graag – in grote lijnen – voor je op een rij:

1. Eerste kennismaking
Het mediationtraject start met een – gratis en vrijblijvend – kennismakingsgesprek, en duurt maximaal 1 uur. Tijdens dat gesprek maken we kennis, en kijken we of er vanuit alle partijen genoeg vertrouwen is om de scheiding zorgvuldig, respectvol en in goede harmonie te kunnen beëindigen.

2. Mediationovereenkomst
Tijdens de daaropvolgende afspraak ondertekenen we samen de mediationovereenkomst. Daarin staan allerhande praktische afspraken over het bemiddelingstraject. Denk aan hoe het wordt vormgegeven, wat de doelstelling(en) en daaraan verbonden kosten zijn.

3. Bemiddelingssessies
Bij een mediationtraject zijn over het algemeen 4 – 6 sessies nodig om tot goede afspraken te komen. Die afspraken leggen we vast in de vaststellingsovereenkomst, ook wel het (echtscheidings)convenant genoemd. Zijn jullie ouders en heb je beide het ouderlijk gezag? Dan stellen we samen ook het wettelijk verplichte ouderschapsplan op.

4. Tussentijdse verslaglegging
Na elk mediationgesprek ontvang je een kort en bondig verslag. Hierin staat in grote lijnen wat er besproken en/of afgesproken is. Zo kun je het na de sessie – op een rustig moment – nog eens goed nalezen.

5. Onderhandeling & afronding
Welke oplossingen en mogelijkheden zijn er allemaal? En welke voorwaarden vinden jullie belangrijk? Samen kijken we naar de juiste, gepaste oplossingen en naar de haalbaarheid daarvan. Zijn alle betrokkenen tevreden met de uitkomst? Dan leg ik de gemaakte afspraken voor jullie vast in het convenant (de vaststellingsovereenkomst) en – als er kinderen betrokken zijn – het ouderschapsplan.

6. De scheiding
Het is zover. De afrondende fase gaat in. Via HLVS’ vaste advocaat worden de stukken bij de rechtbank ingediend en de scheiding in gang gezet. Door het mediationtraject liggen er heldere afspraken, waarover in de toekomst geen misverstanden meer kunnen ontstaan. Wel zo prettig.

7. Periodieke update (optioneel)
Indien gewenst plannen we na de scheiding jaarlijks een afspraak om waar nodig eventueel afspraken – bijvoorbeeld aangaande het ouderschapsplan – te updaten. Want de wereld verandert continu, jullie situaties en levensfases ook.

Duur bemiddelingstraject

Een scheidingsbemiddelingstraject neemt – van kennismaking tot en met het ondertekenen van het ouderschapsplan en/of convenant – ongeveer 8 weken in beslag. Ligt een van de partners dwars of verloopt de communicatie toch wat stroever? Dan kan het natuurlijk iets langer duren. Hoe dan ook, samen met HLVS regelen jullie de (echt)scheiding op een zorgvuldige, goede manier. Beter uit elkaar, is beter voor elkaar.

tarieven
Het Loket voor Scheiden

Geheimhouding

Onderdeel van de mediationovereenkomst is de geheimhoudingsverklaring: Tijdens en na het gehele bemiddelingstraject geldt absolute geheimhouding voor alle betrokkenen, zodat eenieder vrij kan spreken en het vertrouwen waar mogelijk kan worden hersteld. Wel zo’n fijn idee.

maak een afspraak